Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OBCE VÝŠKOVICE

ZMĚNA SVOZU POPELNIC SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM A PYTLŮ S PLASTY 

OD 11. 7. 2016

NYNĚJŠÍ SVOZ:    STŘEDA V SUDÉM TÝDNU

NOVÝ SVOZ:          PONDĚLÍ V SUDÉM TÝDNU

1. SVOZ:                  PONDĚLÍ 11. 7. 2016 

 


UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ODPADU, KTEŘÍ JSOU ZÁROVEŇ PŮVODCI:

Dle vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a její novely 83/2016 Sb. musí všichni podnikatelé nahlásit:

  • NÁZEV FIRMY

  • IČO

  • ADRESU SÍDLA

  • ADRESU PROVOZOVNY, KDE ODPAD VZNIKL

  • IČP (IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY)

Podrobnější informace naleznete níže.

Bez těchto údajů nesmí být odpad na sběrný dvůr přijat.

 


ŽÁDOST O SDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PROVOZOVNY

Z důvodu legislativních změn zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, a novely č. 83/2016 Sb.,  vzniká od 1. 7. 2016 povinnost všem dodavatelům odpadu, kteří jsou původcem odpadu, poskytnout oprávněné osobě k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny (dále jen IČP) nebo identifikační číslo zařízení (dále jen IČZ). Toto číslo bude povinně uváděné v rámci obchodního styku. Dále bude součásti evidence odpadů, kterou vedete za svůj provoz a také v naší evidenci, a také bude uvedeno v ročním hlášení o evidenci odpadů.

Dovolujeme si  tedy požádat všechny dodavatele odpadu, kteří jsou zároveň původci odpadu, o zaslání tohoto IČP/IČZ na adresu SLUMBI spol. s r.o., Opavská 828, 743 01  Bílovec, která pro Vás zajišťuje služby v odpadovém hospodářství. Anebo můžete požadované údaje také poslat na e-mail:hanka.faitova@quick.cz a zároveň také a petra.hedvickova@gmail.com.

 

 

Identifikační číslo provozovny (IČP) Vám bylo přiděleno živnostenským úřadem a naleznete jej na výpisu z Živnostenského rejstříku. IČP použije ten, kdo má stacionární provozovnu podle živnosti (pokud máte živnost zapsanou v ŽR, potom za adresu [provozovnu] kde ji provozujete, musíte mít přidělené IČP).

Pokud Vám IČP nepřidělil ŽÚ (máte-li živnost, ale nemáte stacionární provozovnu - např. lékaři, zemědělci), pak si své IČP zvolíte sami (jedná se pak o interní číslo provozovny). Nesmí být rovno 0 a nesmí jít ani o řetězec tvořený nulami. Doporučení je použít IČO+0001, za další provozovnu IČO+0002 atd. Vámi zvolené interní číslo provozovny může být max. 12místné. Takto zvolené a použité číslo si již nemůžete měnit!

Máte-li živnost, ale nemáte-li stacionární provozovnu (např. stavební firmy, provozovatelé vrtných souprav, různé práce v terénu), použijete příslušný kód ORP (obec s rozšířenou působností), kde odpad vznikl.

 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) přiděluje Krajský úřad v případě, že se jedná o zařízení provozované na základě rozhodnutí KÚ dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pro stacionární zařízení je to místně příslušný úřad podle adresy provozovaného zařízení. V případě mobilních zařízení se nově přidělují IČZ podle sídla provozovatele. Jednomu provozovateli mohou katastrální úřady přidělit max. 5 IČZ.

IČZ používají oprávněné osoby a těmi jsou:

-          zařízení schválená KÚ podle zákona 185/2001 Sb., § 14, odst. 1

-          zařízení provozovaná podle zákona 185/2001 Sb., §14, odst. 2

-          zařízení provozovaná podle zákona 185/2001 Sb., § 33b

 

 

Ve Vámi zaslaném sdělení s IČP/IČZ, prosíme, uveďte Vaše IČO, adresu sídla a adresu sídla provozovny, které je IČP/IČZ přiděleno.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ZASLAT ZPĚT VYPLNĚNÉ, V PŘÍPADĚ VÍCE PROVOZOVEN JE TŘEBA ZASLAT ZA VŠECHNY

NÁZEV FIRMY

 

IČO

 

ADRESA SÍDLA

 

ADRESA PROVOZOVNY

 

Identifikační číslo provozovny

 

Interní číslo provozovny