Aktuality


Nová provozní doba sběrného dvora od 15. 1. 2018

Oznamujeme občanům, že od pondělí 15. 1. 2018 bude nová provozní doba sběrného dvora:

Po 8 - 11 hodin

St 8 - 17 hodin  (Stavební odpady na přívěsných vozících z důvodu provozu mostní váhy

jsou omezeny od 8 do12 hodin, od 13 do 15:30 hodin)

So 8 - 11 hodin

 

 

VÝMĚNA POPELNIC

Výměnu popelnic lze provést dvěma následujícími způsoby:

1. V době provozu sběrného dvora ZDARMA, tj. po 8 - 11 h, st 8 - 17 h, so 8 - 11 h 

2. V době provozu SLUMBI, tj. po-pá 6-14 h,  ZPOPLATNĚNO 150 Kč - nutno se dopředu telefonicky domluvit na přesném čase výměny

Při výměně popelnice musíte předložit platný občanský průkaz, bez toho Vám popelnice vyměna nebude!

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ODPADU, KTEŘÍ JSOU ZÁROVEŇ PŮVODCI:

Dle vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a její novely 83/2016 Sb. musí všichni podnikatelé nahlásit:

  • NÁZEV FIRMY

  • IČO

  • ADRESU SÍDLA

  • ADRESU PROVOZOVNY, KDE ODPAD VZNIKL

  • IČP (IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY)

Podrobnější informace naleznete níže.

Bez těchto údajů nesmí být odpad na sběrný dvůr přijat.

 


ŽÁDOST O SDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PROVOZOVNY

Z důvodu legislativních změn zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, a novely č. 83/2016 Sb.,  vzniká od 1. 7. 2016 povinnost všem dodavatelům odpadu, kteří jsou původcem odpadu, poskytnout oprávněné osobě k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny (dále jen IČP) nebo identifikační číslo zařízení (dále jen IČZ). Toto číslo bude povinně uváděné v rámci obchodního styku. Dále bude součásti evidence odpadů, kterou vedete za svůj provoz a také v naší evidenci, a také bude uvedeno v ročním hlášení o evidenci odpadů.

Dovolujeme si  tedy požádat všechny dodavatele odpadu, kteří jsou zároveň původci odpadu, o zaslání tohoto IČP/IČZ na adresu SLUMBI spol. s r.o., Opavská 828, 743 01  Bílovec, která pro Vás zajišťuje služby v odpadovém hospodářství. Anebo můžete požadované údaje také poslat na e-mail:hanka.faitova@quick.cz a zároveň také a petra.hedvickova@gmail.com.

 

 

Identifikační číslo provozovny (IČP) Vám bylo přiděleno živnostenským úřadem a naleznete jej na výpisu z Živnostenského rejstříku. IČP použije ten, kdo má stacionární provozovnu podle živnosti (pokud máte živnost zapsanou v ŽR, potom za adresu [provozovnu] kde ji provozujete, musíte mít přidělené IČP).

Pokud Vám IČP nepřidělil ŽÚ (máte-li živnost, ale nemáte stacionární provozovnu - např. lékaři, zemědělci), pak si své IČP zvolíte sami (jedná se pak o interní číslo provozovny). Nesmí být rovno 0 a nesmí jít ani o řetězec tvořený nulami. Doporučení je použít IČO+0001, za další provozovnu IČO+0002 atd. Vámi zvolené interní číslo provozovny může být max. 12místné. Takto zvolené a použité číslo si již nemůžete měnit!

Máte-li živnost, ale nemáte-li stacionární provozovnu (např. stavební firmy, provozovatelé vrtných souprav, různé práce v terénu), použijete příslušný kód ORP (obec s rozšířenou působností), kde odpad vznikl.

 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) přiděluje Krajský úřad v případě, že se jedná o zařízení provozované na základě rozhodnutí KÚ dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pro stacionární zařízení je to místně příslušný úřad podle adresy provozovaného zařízení. V případě mobilních zařízení se nově přidělují IČZ podle sídla provozovatele. Jednomu provozovateli mohou katastrální úřady přidělit max. 5 IČZ.

IČZ používají oprávněné osoby a těmi jsou:

-          zařízení schválená KÚ podle zákona 185/2001 Sb., § 14, odst. 1

-          zařízení provozovaná podle zákona 185/2001 Sb., §14, odst. 2

-          zařízení provozovaná podle zákona 185/2001 Sb., § 33b

 

 

Ve Vámi zaslaném sdělení s IČP/IČZ, prosíme, uveďte Vaše IČO, adresu sídla a adresu sídla provozovny, které je IČP/IČZ přiděleno.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ZASLAT ZPĚT VYPLNĚNÉ, V PŘÍPADĚ VÍCE PROVOZOVEN JE TŘEBA ZASLAT ZA VŠECHNY

NÁZEV FIRMY

 

IČO

 

ADRESA SÍDLA

 

ADRESA PROVOZOVNY

 

Identifikační číslo provozovny

 

Interní číslo provozovny